هاست ویندوز ایران

IRWIN500

1,800,000
ريال/سالیانه

 • 500MB
 • ترافیک ماهانه 25گیگابایت
 • زیردامنه 20عدد
 • پارک دامنه 5عدد
 • اکانت ایمیل 20عدد
 • پایگاه داده نامحدود
سفارش دهید

IRWIN250

1,000,000
ريال/سالیانه

 • 250MB
 • ترافیک ماهانه 12گیگابایت
 • زیردامنه 10عدد
 • پارک دامنه 2عدد
 • اکانت ایمیل 10عدد
 • پایگاه داده نامحدود
سفارش دهید

IRWIN100

600,000
ريال/سالیانه

 • 100MB
 • ترافیک ماهانه 7گیگابایت
 • زیردامنه 5عدد
 • پارک دامنه 1عدد
 • اکانت ایمیل 5عدد
 • پایگاه داده نامحدود
سفارش دهید

IRWIN50

400,000
ريال/سالیانه

 • 50MB
 • ترافیک ماهانه 5گیگابایت
 • زیردامنه 3عدد
 • پارک دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل 2عدد
 • پایگاه داده نامحدود
سفارش دهید

IRWIN10GB

17,000,000
ريال/سالیانه

 • 10000MB
 • ترافیک ماهانه 200گیگابایت
 • زیردامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
سفارش دهید

IRWIN5GB

10,000,000
ريال/سالیانه

 • 5000MB
 • ترافیک ماهانه 120گیگابایت
 • زیردامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
سفارش دهید

IRWIN2GB

6,000,000
ريال/سالیانه

 • 2000MB
 • ترافیک ماهانه 70گیگابایت
 • زیردامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
سفارش دهید

IRWIN1GB

3,200,000
ريال/سالیانه

 • 1000MB
 • ترافیک ماهانه 40گیگابایت
 • زیردامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • اکانت ایمیل 100عدد
 • پایگاه داده نامحدود
سفارش دهید
 • دوره زمانی پرداخت و سفارش: سه ماهه | شش ماهه | یکساله | دوساله می باشد
 • کلیه کاربران موظف به مطالعه و عمل به قوانین آتا نت می باشند
 • تمامی پلن ها قابلیت ارتقاء به یکدیگر را با پرداخت ما به التفاوت دارا می باشند
 • در تمامی پنل ها کنترل پنل دایرکت ادمین می باشد.
 • تمامی پنل ها از پی اچ پی پشتیبانی می کنند
 • تمامی پنل ها شامل پشتیبانی فنی 24 ساعته می باشد
برگشت به بالا