هاست دانلود ایران

IRDL400

940,000
ريال/ماهانه

 • فضای میزبانی: 400گیگ
 • ترافیک ماهانه: نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • اف تی پی اکانت: 10عدد
 • پایگاه داده: 1عدد
سفارش دهید

IRDL300

730,000
ريال/ماهانه

 • فضای میزبانی: 300گیگ
 • ترافیک ماهانه: نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • اف تی پی اکانت: 10عدد
 • پایگاه داده: 1عدد
سفارش دهید

IRDL200

520,000
ريال/ماهانه

 • فضای میزبانی: 200گیگ
 • ترافیک ماهانه: نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • اف تی پی اکانت: 10عدد
 • پایگاه داده: 1عدد
سفارش دهید

IRDL100

310,000
ريال/ماهانه

 • فضای میزبانی: 100گیگ
 • ترافیک ماهانه: نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • اف تی پی اکانت: 10عدد
 • پایگاه داده: 1عدد
سفارش دهید

IRDL3000

3,250,000
ريال/ماهانه

 • فضای میزبانی: 3000گیگ
 • ترافیک ماهانه: نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • اف تی پی اکانت: 50عدد
 • پایگاه داده: 5عدد
سفارش دهید

IRDL2000

2,450,000
ريال/ماهانه

 • فضای میزبانی: 2000گیگ
 • ترافیک ماهانه: نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • اف تی پی اکانت: 50عدد
 • پایگاه داده: 5عدد
سفارش دهید

IRDL1000

1,650,000
ريال/ماهانه

 • فضای میزبانی: 1000گیگ
 • ترافیک ماهانه: نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • اف تی پی اکانت: 50عدد
 • پایگاه داده: 5عدد
سفارش دهید

IRDL500

1,150,000
ريال/ماهانه

 • فضای میزبانی: 500گیگ
 • ترافیک ماهانه: نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • اف تی پی اکانت: 10عدد
 • پایگاه داده: 1عدد
سفارش دهید
 • دوره زمانی پرداخت و سفارش: سه ماهه | شش ماهه | یکساله | دوساله می باشد
 • کلیه کاربران موظف به مطالعه و عمل به قوانین آتا نت می باشند
 • تمامی پلن ها قابلیت ارتقاء به یکدیگر را با پرداخت ما به التفاوت دارا می باشند
 • در تمامی پنل ها کنترل پنل کلوکسو می باشد.
 • تمامی پنل ها از پی اچ پی پشتیبانی می کنند
 • تمامی پنل ها شامل پشتیبانی فنی 24 ساعته می باشد
 • این مدل میزبانی وب فقط و فقط مخصوص سایت های دانلود و آپلود بوده و برای دانلود فایل استفاده می شود
برگشت به بالا