هاست لینوکس سی پنل ایران

IRCP500

2,400,000
ريال/سالیانه

 • 500MB
 • ترافیک ماهانه 5گیگابایت
 • زیردامنه 5عدد
 • پارک دامنه 5عدد
 • اکانت ایمیل 50عدد
 • پایگاه داده نامحدود
سفارش دهید

IRCP250

2,000,000
ريال/سالیانه

 • 250MB
 • ترافیک ماهانه 2گیگابایت
 • زیردامنه 2عدد
 • پارک دامنه 2عدد
 • اکانت ایمیل 25عدد
 • پایگاه داده نامحدود
سفارش دهید

IRCP100

1,420,000
ريال/سالیانه

 • 100MB
 • ترافیک ماهانه 1گیگابایت
 • زیردامنه 1عدد
 • پارک دامنه 1عدد
 • اکانت ایمیل 10عدد
 • پایگاه داده نامحدود
سفارش دهید

IRCP50

1,000,000
ريال/سالیانه

 • 50MB
 • ترافیک ماهانه 1گیگابایت
 • زیردامنه 1عدد
 • پارک دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل 5عدد
 • پایگاه داده نامحدود
سفارش دهید

IRCP10GB

15,000,000
ريال/سالیانه

 • 10000MB
 • ترافیک ماهانه 100گیگابایت
 • زیردامنه 75عدد
 • پارک دامنه نامحدود
 • اکانت ایمیل 1000عدد
 • پایگاه داده نامحدود
سفارش دهید

IRCP5GB

8,200,000
ريال/سالیانه

 • 5000MB
 • ترافیک ماهانه 50گیگابایت
 • زیردامنه 50عدد
 • پارک دامنه نامحدود
 • اکانت ایمیل 50عدد
 • پایگاه داده نامحدود
سفارش دهید

IRCP2GB

4,400,000
ريال/سالیانه

 • 2000MB
 • ترافیک ماهانه 20گیگابایت
 • زیردامنه 20عدد
 • پارک دامنه نامحدود
 • اکانت ایمیل 200عدد
 • پایگاه داده نامحدود
سفارش دهید

IRCP1GB

2,950,000
ريال/سالیانه

 • 1000MB
 • ترافیک ماهانه 10گیگابایت
 • زیردامنه 10عدد
 • پارک دامنه نامحدود
 • اکانت ایمیل 100عدد
 • پایگاه داده نامحدود
سفارش دهید
 • دوره زمانی پرداخت و سفارش: سه ماهه | شش ماهه | یکساله | دوساله می باشد
 • کلیه کاربران موظف به مطالعه و عمل به قوانین آتا نت می باشند
 • تمامی پلن ها قابلیت ارتقاء به یکدیگر را با پرداخت ما به التفاوت دارا می باشند
 • در تمامی پنل ها کنترل پنل سی پنل می باشد
 • تمامی پنل ها از پی اچ پی پشتیبانی می کنند
 • تمامی پنل ها شامل پشتیبانی فنی 24 ساعته می باشد
برگشت به بالا